Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy

Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy 2.1

Không được phép tải xuống

CBMT

Admin
Ban điều hành
#1
CBMT đã gửi một tài nguyên mới:

Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy
Phần mềm backup và đồng bộ hóa file, thư mục.

Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy

Cung cấp miễn phí bởi Microsoft.

Tính năng:
+ Đồng bộ file/thư mục trên máy tính/ổ cứng di động.
+ Đồng bộ 2 chiều (Synchronize).
+ Đồng bộ 1 chiều từ trái sang phải (Echo).
+ Đồng bộ 1 chiều từ trái sang phải nhưng không xóa ở bên phải (Contribute).

Hỗ trợ:
- Windows 10, 7, XP.

Phiên bản:
- SyncToy 2.1 x86: hỗ trợ Win 32 bit.
- SyncToy 2.1 x64: hỗ trợ Win 64 bit.
Đọc thêm về tài nguyên này ...