Phần mềm gõ tiếng Việt UniKey

Phần mềm gõ tiếng Việt UniKey UniKey 4.3 RC4, UniKey 4.0 RC2

Không được phép tải xuống

CBMT

Admin
Ban điều hành
#1
CBMT đã gửi một tài nguyên mới:

Phần mềm gõ tiếng Việt UniKey
Bàn phím tiếng Việt cho Windows

Phần mềm gõ tiếng Việt UniKey
Bàn phím tiếng Việt cho Windows

Website:
http://unikey.org/

Tính năng:
UniKey là một bàn phím tiếng Việt rất nhỏ và dễ sử dụng cho Windows.
UniKey là miễn phí và mã nguồn mở. Bạn có thể tự do sử dụng UniKey theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU.

Hỗ trợ:
Nhiều bộ ký tự / mã hóa:
- TCVN3 (ABC), VN Unicode, VIQR.
- VNI, VPS, VISCII.
- BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F.
- Unicode UTF-8, Unicode NCR Decimal/Hexadecimal - cho các trình chỉnh sửa Web.
- Cả 3 phương thức nhập liệu thông dụng: TELEX, VNI và VIQR.
- Tất cả các nền tảng Win32: Windows 9x/ME, Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1.
- UniKey có dung lượng rất nhỏ (chỉ khoản 120 KB) và không cần có thêm thư viện hỗ trợ nào.
- Không yêu cầu cài đặt.

Phiên bản:
UniKey 4.3 RC4 64bit: Hỗ trợ Windows 7, 8, 10 64-bit.
UniKey 4.3 RC4 32bit: Hỗ trợ Windows 7, 8, 10 32-bit và 64-bit.
UniKey 4.2 RC4 64bit: Hỗ trợ Windows 7, 8, 8.1 64-bit.
UniKey 4.2 RC4 32bit: Hỗ trợ Windows 7, 8, 8.1 32-bit và 64-bit.
UniKey 4.0 RC2 64bit: Hỗ trợ Windows 2K/XP 64 bit trở lên.
UniKey 4.0 RC2 32bit: Hỗ trợ Windows 2K/XP 32 bit trở lên.
Đọc thêm về tài nguyên này ...