Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán

Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán 20180922

Không được phép tải xuống
Phụ lục 06 TT155 - Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.
Phụ lục 07 TT155 - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Công bố thông tin phải được gửi trong thời hạn 07 ngày, tới:

1. Công ty đại chúng / Công ty quản lý quỹ.

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Phòng công bố thông tin.
Địa chỉ: Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39 340 750 - Fax: (024) 39 340 739

3. Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Phòng công bố thông tin.
Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39 412 626; (024) 39 360 750 - Fax: (024) 39 347 818

4. Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - Phòng công bố thông tin
Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 217 713 - Fax: (028) 38 217 452
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
1
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT