Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán

Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán 20180922

Không được phép tải xuống
Phụ lục 06 TT155 - Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.
Phụ lục 07 TT155 - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Địa chỉ gửi thư:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Địa chỉ: Số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39 340 750 - Fax: (024) 39 340 739

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39 412 626; (024) 39 360 750 - Fax: (024) 39 347 818
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
0
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT