Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy

Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy 2.1

Không được phép tải xuống
Phần mềm backup và đồng bộ file SyncToy

Cung cấp miễn phí bởi Microsoft.

Tính năng:
+ Đồng bộ file/thư mục trên máy tính/ổ cứng di động.
+ Đồng bộ 2 chiều (Synchronize).
+ Đồng bộ 1 chiều từ trái sang phải (Echo).
+ Đồng bộ 1 chiều từ trái sang phải nhưng không xóa ở bên phải (Contribute).

Hỗ trợ:
- Windows 10, 7, XP.

Phiên bản:
- SyncToy 2.1 x86: hỗ trợ Win 32 bit.
- SyncToy 2.1 x64: hỗ trợ Win 64 bit.
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
0
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT