Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài 20180520

Không được phép tải xuống
Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Quy định về lệ phí môn bài
Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
0
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT