Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 02)

Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 02) 20180520

Không được phép tải xuống
Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 02)
Áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất).
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
0
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT