Biểu tượng mặt cười

Image Tiêu đề Văn bản
:)
Smile
:) :-) :smile:
;)
Wink
;)
:(
Frown
:(
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:p
Stick out tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:cautious:
Cautious
:cautious:
:censored:
Censored
:censored:
:cry:
Crying
:cry:
:love:
Love
:love:
:LOL:
Laugh
:LOL: :laugh:
:ROFLMAO:
ROFL
:ROFLMAO:
:sick:
Sick
:sick:
:sleep:
Sleep
:sleep:
:sneaky:
Sneaky
:sneaky:
(y)
Thumbs up
(y) :up:
(n)
Thumbs down
(n) :down:
:unsure:
Unsure
:unsure:
:whistle:
Whistling
:whistle:
:coffee:
Coffee
:coffee:
:giggle:
Giggle
:giggle:
:alien:
Alien
:alien:
:devilish:
Devil
:devilish:
:geek:
Geek
:geek:
:poop:
Poop
:poop:
Tải lên
:airkiss:
Airkiss
:airkiss:
:angel:
Angel
:angel:
:angel2:
Angel2
:angel2:
:angel3:
Angel3
:angel3:
:argue:
Argue
:argue:
:ask:
Ask
:ask:
:atom:
Atom
:atom:
:attention:
Attention
:attention:
:baby:
Baby
:baby:
:balloon:
Balloon
:balloon:
:banana:
Banana
:banana:
:banging:
Banging
:banging:
:beseech:
Beseech
:beseech:
:bigok:
Bigok
:bigok:
:blabla:
Blabla
:blabla:
:blackeye:
Blackeye
:blackeye:
:bleh:
Bleh
:bleh:
:boat:
Boat
:boat:
:bones:
Bones
:bones:
:boom:
Boom
:boom:
:bounce:
Bounce
:bounce:
:bravo:
Bravo
:bravo:
:bravo2:
Bravo2
:bravo2:
:brushteeth:
Brushteeth
:brushteeth:
:bustedcop:
Bustedcop
:bustedcop:
:bye:
Bye
:bye:
:byebye:
Byebye
:byebye:
:caked:
Caked
:caked:
:captain:
Captain
:captain:
:car:
Car
:car:
:cell:
Cell
:cell:
:cheer:
Cheer
:cheer:
:cheering:
Cheering
:cheering:
:chewing-gum:
Chewing Gum
:chewing-gum:
:clap:
Clap
:clap:
:clapforehead:
Clapforehead
:clapforehead:
:clapping:
Clapping
:clapping:
:clock:
Clock
:clock:
:confused2:
Confused2
:confused2:
:cool2:
Cool2
:cool2:
:couch:
Couch
:couch:
:crazy:
Crazy
:crazy:
:crocodile:
Crocodile
:crocodile:
:crutch:
Crutch
:crutch:
:daisy:
Daisy
:daisy:
:deal:
Deal
:deal:
:deal2:
Deal2
:deal2:
:decision:
Decision
:decision:
:demon:
Demon
:demon:
:dizzy:
Dizzy
:dizzy:
:dogrun:
Dogrun
:dogrun:
:drama:
Drama
:drama:
:eyebrow:
Eyebrow
:eyebrow:
:faint:
Faint
:faint:
:fire:
Fire
:fire:
:first-aid:
First Aid
:first-aid:
:fish:
Fish
:fish:
:fish2:
Fish2
:fish2:
:fisher:
Fisher
:fisher:
:fishing:
Fishing
:fishing:
:flame:
Flame
:flame:
:flower:
Flower
:flower:
:flower2:
Flower2
:flower2:
:fortune-teller:
Fortune Teller
:fortune-teller:
:frank:
Frank
:frank:
:freddy:
Freddy
:freddy:
:friends:
Friends
:friends:
:friends2:
Friends2
:friends2:
:friends3:
Friends3
:friends3:
:gag:
Gag
:gag:
:gathering:
Gathering
:gathering:
:girl:
Girl
:girl:
:goggle:
Goggle
:goggle:
:good:
Good
:good:
:gossip:
Gossip
:gossip:
:greedy:
Greedy
:greedy:
:group:
Group
:group:
:gun:
Gun
:gun:
:hammer:
Hammer
:hammer:
:hand:
Hand
:hand:
:hand2:
Hand2
:hand2:
:hat:
Hat
:hat:
:heart:
Heart
:heart:
:heartbeating:
Heartbeating
:heartbeating:
:hehe:
Hehe
:hehe:
:hi:
Hi
:hi:
:hippie:
Hippie
:hippie:
:hippy:
Hippy
:hippy:
:horn:
Horn
:horn:
:juggle:
Juggle
:juggle:
:kicking:
Kicking
:kicking:
:kiss:
Kiss
:kiss:
:kissgoodbye:
Kissgoodbye
:kissgoodbye:
:kissing:
Kissing
:kissing:
:ladiesman:
Ladiesman
:ladiesman:
:lameness:
Lameness
:lameness:
:laser:
Laser
:laser:
:lie:
Lie
:lie:
:lights:
Lights
:lights:
:lock:
Lock
:lock:
:loco:
Loco
:loco:
:lol:
Lol
:lol:
:lol2:
Lol2
:lol2:
:man:
Man
:man:
:mariner:
Mariner
:mariner:
:mobilephone:
Mobilephone
:mobilephone:
:monkey:
Monkey
:monkey:
:moustache:
Moustache
:moustache:
:myopic:
Myopic
:myopic:
:ninja:
Ninja
:ninja:
:noidea:
Noidea
:noidea:
:nono:
Nono
:nono:
:nono2:
Nono2
:nono2:
:notworthy:
Notworthy
:notworthy:
:oho:
Oho
:oho:
:ok:
Ok
:ok:
:ok2:
Ok2
:ok2:
:oknow:
Oknow
:oknow:
:pardon:
Pardon
:pardon:
:peace2:
Peace2
:peace2:
:peace3:
Peace3
:peace3:
:phone:
Phone
:phone:
:photo:
Photo
:photo:
:pizza:
Pizza
:pizza:
:plane:
Plane
:plane:
:playball:
Playball
:playball:
:pray:
Pray
:pray:
:preggers:
Preggers
:preggers:
:prosy:
Prosy
:prosy:
:queen:
Queen
:queen:
:rabbitgirl:
Rabbitgirl
:rabbitgirl:
:rain:
Rain
:rain:
:rapture:
Rapture
:rapture:
:redface:
Redface
:redface:
:relax:
Relax
:relax:
:roll:
Roll
:roll:
:rooster:
Rooster
:rooster:
:sad:
Sad
:sad:
:santa:
Santa
:santa:
:santaclaus:
Santaclaus
:santaclaus:
:santaclaus2:
Santaclaus2
:santaclaus2:
:scared:
Scared
:scared:
:scooter:
Scooter
:scooter:
:secret:
Secret
:secret:
:shocked:
Shocked
:shocked:
:sick2:
Sick2
:sick2:
:sick3:
Sick3
:sick3:
:sleep2:
Sleep2
:sleep2:
:slog:
Slog
:slog:
:smash:
Smash
:smash:
:smash2:
Smash2
:smash2:
:smile2:
Smile2
:smile2:
:snog:
Snog
:snog:
:snore:
Snore
:snore:
:snow:
Snow
:snow:
:speak:
Speak
:speak:
:spider:
Spider
:spider:
:spy:
Spy
:spy:
:sun:
Sun
:sun:
:sweatdrop:
Sweatdrop
:sweatdrop:
:talk:
Talk
:talk:
:tantrum:
Tantrum
:tantrum:
:target:
Target
:target:
:tease:
Tease
:tease:
:thefirst:
Thefirst
:thefirst:
:thefirst1:
Thefirst1
:thefirst1:
:thesecond:
Thesecond
:thesecond:
:thethird:
Thethird
:thethird:
:think:
Think
:think:
:tomato:
Tomato
:tomato:
:tongue:
Tongue
:tongue:
:tongue2:
Tongue2
:tongue2:
:toothbrush:
Toothbrush
:toothbrush:
:type:
Type
:type:
:type2:
Type2
:type2:
:victory:
Victory
:victory:
:victory2:
Victory2
:victory2:
:wave:
Wave
:wave:
:wave2:
Wave2
:wave2:
:waveflag:
Waveflag
:waveflag:
:welldone:
Welldone
:welldone:
:whip:
Whip
:whip:
:whistle2:
Whistle2
:whistle2:
:whistling:
Whistling
:whistling:
:wiggle:
Wiggle
:wiggle:
:windkiss:
Windkiss
:windkiss:
:wow:
Wow
:wow:
:xmassmile:
Xmassmile
:xmassmile:
:yaa:
Yaa
:yaa:
:yess:
Yess
:yess:
:yield:
Yield
:yield:
:yu:
Yu
:yu:
Tâm trạng
:cry2:
Cry2
:cry2:
:fear:
Fear
:fear:
:giveup:
Giveup
:giveup:
:hug:
Hug
:hug:
:huglove:
Huglove
:huglove:
:inlove:
Inlove
:inlove:
:inlove2:
Inlove2
:inlove2:
:lazy:
Lazy
:lazy:
:love2:
Love2
:love2:
:lovesign:
Lovesign
:lovesign:
:loving:
Loving
:loving:
:loving2:
Loving2
:loving2:
:maninlove:
Maninlove
:maninlove:
Thể thao
:ballchain:
Ballchain
:ballchain:
:football:
Football
:football:
:practise:
Practise
:practise:
:boxing:
Boxing
:boxing:
:cheerup:
Cheerup
:cheerup:
:fencing:
Fencing
:fencing:
:ninjastar:
Ninjastar
:ninjastar:
:showoff:
Showoff
:showoff:
Ăn uống
:beer:
Beer
:beer:
:beernow:
Beernow
:beernow:
:cheeseburger:
Cheeseburger
:cheeseburger:
:drink:
Drink
:drink:
:drink2:
Drink2
:drink2:
:drunk:
Drunk
:drunk:
:drunk2:
Drunk2
:drunk2:
:eat:
Eat
:eat:
:icecream:
Icecream
:icecream:
:pepsi:
Pepsi
:pepsi:
:pop:
Pop
:pop:
:popcorn:
Popcorn
:popcorn:
:tea:
Tea
:tea:
:wine:
Wine
:wine:
Âm nhạc
:dj:
DJ
:dj:
:band:
Band
:band:
:drum:
Drum
:drum:
:drummer:
Drummer
:drummer:
:harp:
Harp
:harp:
:lalala:
Lalala
:lalala:
:listen:
Listen
:listen:
:music:
Music
:music:
:music2:
Music2
:music2:
:rocker:
Rocker
:rocker:
:rocker2:
Rocker2
:rocker2:
:rockon:
Rockon
:rockon:
:sing:
Sing
:sing:
:singing:
Singing
:singing:
:speakers:
Speakers
:speakers:
:violin:
Violin
:violin:
:violin2:
Violin2
:violin2:
:conch:
Conch
:conch:
:courtship:
Courtship
:courtship:
:guitarist:
Guitarist
:guitarist:
Băng rôn
:amen:
Amen
:amen:
:backtotopic:
Backtotopic
:backtotopic:
:ban:
Ban
:ban:
:banme:
Banme
:banme:
:beta:
Beta
:beta:
:birthday:
Birthday
:birthday:
:bump:
Bump
:bump:
:bye2:
Bye2
:bye2:
:closed:
Closed
:closed:
:cool3:
Cool3
:cool3:
:error:
Error
:error:
:help:
Help
:help:
:helpsos:
Helpsos
:helpsos:
:help2:
Help2
:help2:
:hungry:
Hungry
:hungry:
:iloveyou:
Iloveyou
:iloveyou:
:imwithstupid:
Imwithstupid
:imwithstupid:
:littleangel:
Littleangel
:littleangel:
:missu:
Missu
:missu:
:new:
New
:new:
:nospam:
Nospam
:nospam:
:now:
Now
:now:
:offtopic:
Offtopic
:offtopic:
:offtopic2:
Offtopic2
:offtopic2:
:oops3:
Oops3
:oops3:
:oops2:
Oops2
:oops2:
:peace:
Peace
:peace:
:please:
Please
:please:
:protest:
Protest
:protest:
:sorry:
Sorry
:sorry:
:stupid:
Stupid
:stupid:
:thanx:
Thanx
:thanx:
:tool:
Tool
:tool:
:welcome:
Welcome
:welcome:
:welcome2:
Welcome2
:welcome2:
:hurt:
Hurt
:hurt:
Khác
:bathbaby:
Bathbaby
:bathbaby:
:behindsofa:
Behindsofa
:behindsofa:
:brick:
Brick
:brick:
:deadhorse:
Deadhorse
:deadhorse:
:deer:
Deer
:deer:
:dog1:
Dog1
:dog1:
:dog2:
Dog2
:dog2:
:dog3:
Dog3
:dog3:
:evil:
Evil
:evil:
:hacker:
Hacker
:hacker:
:horse:
Horse
:horse:
:longnose:
Longnose
:longnose:
:peep:
Peep
:peep:
:washing:
Washing
:washing:
:wavy:
Wavy
:wavy: